Nežli na Viagru, se raději spolehněte na sílu přírody


o ontent-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

Také pÅ™emýšlíte nad tím, jak koupit Viagru, abyste mohli obejít vaÅ¡eho lékaÅ™e a zároveň uÅ¡etÅ™ili. Pravda, není to zrovna nejlevnÄ›jší záležitost, ale možná si Å™eknete, že za tÄ›ch pár tisícovek to pÅ™ece stojí, ne? Penis se zas „postaví“, naplní krví a koneÄnÄ› pÅ™ijde sex, jaký už jsem dlouho nezažil“.

ženské oÄi

Moudří lidé ale uvažují jinak. PÅ™ednÄ› je zarazí vysoká cena přípravku i na Äerném trhu. VždyÅ¥ pÅ™ece lidé pÅ™ed staletími nemÄ›li takové problémy a pÅ™ežívali i bez Viagry. V mnoha rodinách se narodil i tucet dÄ›tí a muži byli schopni erekce a ejakulace i ve vysokém vÄ›ku. Platit tolik penÄ›z za syntetický přípravek z laboratoÅ™e? Nebylo by lepší zamyslet se nad tím, proÄ k poklesu erekce dochází?

zamyšlená dívka

Jestliže si budete klást takovéto otázky, jste na dobré cestÄ› k úspÄ›chu. Zamyslete se nad tím, co provádíte v životÄ› Å¡patnÄ› a využijte svou vlastní intuici, ta bývá nejlepším rádcem. Možná vás napadne, že váš jídelníÄek není zrovna ideální, vaÅ¡e pohybové aktivity rovněž, a my jen doplníme, že velký problém souÄasné doby je stres. Může jít i o stovky drobných stresových jevů v průbÄ›hu jednoho týdne a chronická forma tohoto jevu se postará o nepÅ™etržitÄ› vyšší hladinu stresových hormonů v krvi, na úkor testosteronu. A jakmile se zabrzdí produkce testosteronu, jste na nejlepší cestÄ› k úplné ztrátÄ› erekce, nezájmu o sex, k depresím, agresivitÄ› a podobným negativním projevům.

Snažte se stresu vyvarovat a užívat bylinky, které pomohou navrátit ztracenou hormonální rovnováhu. Mezi ty nejúÄinnÄ›jší patří KotviÄník zemní, Ashwagandha, Peruánský ženÅ¡en, Korejský ženÅ¡en Äi Eleuterokok. Tyto bylinky jsou pÅ™i správném dávkování bezpeÄné, nevyžadují lékaÅ™ský pÅ™edpis a navíc působí na více oblastí v tÄ›le. Harmonizují vaÅ¡e vnitÅ™ní prostÅ™edí a dodávají vaÅ¡emu tÄ›lu dostatek potÅ™ebných živin. Naopak Viagra vám žádné živiny nedoplní.