K čemu byste mohli využít zeolit

Zeolit je velmi zajímavá vulkanická hornina, jeho vznik souvisí se sopečnou činností, která se na této planetě odehrávala před mnoha miliony lety. Je to tzv. aluminosilikátový minerál, při jehož tvorbě zasahovalo více vlivů – sopečný prach, vysoká teplota a prudké ochlazení v mořské vodě, čímž došlo k neobvyklému jevu – uvnitř horniny se objevila soustava mikroskopických dutin. Díky této unikátní struktuře je zeolit využíván v různých sférách lidské činnosti.

kočka před akváriem

Zeolit v akvaristice

Někteří akvaristé jej dobře znají, neboť jim usnadňuje chov i velmi choulostivých druhů ryb a mimo jiné i krevet. Využívá se ke dvěma základním aplikacím – buď jako filtrační médium, podobně jako to bývá v bazénech, anebo jako aktivní dnový substrát pro výsev akvarijních rostlin.

Využití v akvaristice má několik přínosů. V první řadě je to materiál velmi levný, takže vaši peněženku rozhodně neprovětrá. Zeolit je dekorativní, má světlou barvu, takže lépe odráží umělé i denní světlo a tím přispívá k růstu rostlin. Z vody absorbuje jedovatý čpavek (amoniak) a další toxické dusíkaté látky a naopak do ní uvolňuje některé příznivé minerální ionty.

čistá voda v bazénu

Zeolit u bazénu

Záměrně jsme zvolili nadpis „u bazénu“, neboť se tento minerál nesype přímo do nádrže na koupání, ale je skrytý ve filtrační nádobě, kudy voda pouze proudí. Zeolit se stará http://www.starahospoda.cz/ o důkladnou očistu z již výše uvedených důvodů, uvnitř minerálu se nachází velmi malé dutinky, kde se nečistoty zachytávají, z vody je jímán čpavek a zároveň drobná zrnka vodu filtrují úplně stejně, jako křemičitý filtrační písek, tedy na povrchu zrn. Zrna musí mít přesnou velikost mezi 0,6 a 1,2 mm, kdyby byla větší, filtrace by nebyla dostatečně účinná, a u menších zrnek by zas hrozilo zaseknutí a spálení elektromotoru čerpadla. Zároveň musí mít zrnka zeolitu ostré hrany, kdyby byly oblé, nečistoty by mezi nimi proklouzly.