Po stopách gotiky

O dovolených cestují někteří z nás do zahraničí, aby vystavili svá těla slunci a ponořili je do slané vody. Některým stačí domácí luhy a háje, ve kterých lze najít mnoho zajímavého. A tak mnohdy putujeme od hradu k hradu a kocháme se jejich monumentální krásou. §  Většina z nich byla postavena ve stejném období, proto je jejich společným prvkem i stavební styl.
most na skále
o   Tím je gotika.
Hrady stávaly obvykle na vyvýšených místech, aby se dal případný nepřítel včas zahlédnout. Jsou ale i výjimky. Někdy stavitelé využili vodu a bažiny a postavili takzvaný vodní hrad.
švihov hrad

§  Asi nejznámějším je západočeský Švihov.
Jak šel čas, tak majitelé hradů nechávali svá obydlí přestavovat a modernizovat. A tak těch čistě gotických už u nás mnoho nenajdeme.
§  Dalo by se říci, že buď se jedná
o   o hrady, u nichž už jen nacházíme gotické prvky. Krásným příkladem je Karlštejn.
o   o hrady, které byly z jakéhokoliv důvodu opuštěny dříve, nežli k modernizaci došlo. Jsou z nich tedy čistě gotické zříceniny. Tou je například známý Bezděz, který leží v okrese Česká Lípa.
český hrad

Téměř vše je přestavěno

Častěji se v době gotiky stavěly spíše opevněné statky nebo malé hrady. Ty jsou známé spíše pod pojmenovánímtvrze. Patřily většinou šlechtickým rodům z nižších vrstev. V šestnáctém století bychom tato stavení našli téměř v každé obci.
§  V současnosti jich ale už mnoho nenajdeme.
§  Buď podlehly neúprosnému zubu času anebo přestavbám.
Jednalo se totiž většinou nejen o budovy určené k bydlení a k obraně, ale také fungovaly jako hospodářské centrum. A to bylo zapotřebí modernizovat. Jejich pozůstatky jsou tedy součástmi starých statků nebo hospodářských budov. Gotika však dala podnět k rozvoji měst.
o   Větší gotická historická centra ale už bychom také hledali celkem marně.
o   Spíše nežli v Čechách, zachovaly se na jihu Německa (Norimberk) nebo v Estonsku.