Neobvyklá spižírna

Jeho přirozenou domovinou jsou křovinaté porosty, kterých v zemědělské krajině ubylo. Při intenzivním zemědělském hospodaření zmizely nejen křoviny vhodné pro stavbu hnízd, ale používáním insekticidů také hmyz, který byl hlavním složkou ťuhýkova jídelníčku. Úbytek populace těchto pěvců zapříčinil, že ťuhýk byl zapsán na seznam ohrožených druhů. Podporou diverzity zemědělské krajiny se jeho stavy začaly opět zvyšovat.

Pták, o něco větší než vrabec, má štíhlé tělo s dlouhým ocasem a hákovitě zahnutý zobák. Šedé zbarvení temene přechází v rudohnědý pláštík a černobílý ocas.
ťuhýk obecný na větvi

Nápadný je zejména černý pruh přes oko. Ťuhýk se živí převážně hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, ale nepohrdne ani drobnými obratlovci – v jeho žaludku se našly zbytky ještěrek, hadů, žab i hlodavců. V létě si přilepšuje plody rostlin. Neváhá zaútočit ani na menší ptáky a v minulosti byl neprávem považován za škůdce. Způsob lovu připomíná chování dravců, ťuhýk číhá na kořist a poté se na ni vrhá z vyvýšeného místa.

Jeho spižírnou jsou trnité keře, na nichž si skladuje zásoby stravy. Přebytky ulovených brouků nebo drobných hlodavců napichuje na trny, aby v dobách nouze posloužily jako krmení pro jeho mláďata. Samec, který dokáže shromáždit a vystavit větší úlovek, si takto nejen vyznačuje svůj revír, ale je přitažlivější i pro samičky. Prokáže-li se jako schopný lovec, je atraktivnějším partnerem, neboť je schopen zabezpečit své budoucí potomstvo.
ťuhýk obecný

Hnízdo z trávy, mechu, chlupů a peří si ptačí pár staví v hustých keřích. Na snůšce sedí samička a sameček ji po dobu hnízdění krmí. Společně pak odchovají nejvýše pět šest mláďat, která jsou až do období dospělosti ohrožena ptačími predátory. Zajímavý je ťuhýkův způsob obrany před predátory. Zatímco na sojku prudce nalétává, aby ji odehnal, v případě straky volí obrannou taktiku a vyčkává opodál, aby neupozornil na blízkost hnízda. Vědci se domnívají, že jde o evoluční strategii: čím chytřejší lest vymyslí útočník, tím chytřeji zareaguje obránce.

Ťuhýk je skvělým imitátorem ostatních zpěvných ptáků a pro tuto schopnost byl v minulosti často chován v zajetí.